Lijstenmakerij lijstenmaker lockpicking
novasurfer.nl

Schilderij ophangsystemen
Hoofdpagina | Favorieten | Alle onderwerpen | Statistieken | Meedoen?
  Advertenties
  Klopmethode
Juist omdat het zo'n kunst is om goed in te worden is het gewoon toegestaan om vrij te beoefenen in Nederland. Uiteraard moet je wel toestemming hebben van de eigenaar van de sloten waarop je oefent of je kunt natuurlijk je eigen sloten gebruiken. Maar je moet hierbij wel oppassen dat je het slot niet kapot maakt want omdat je toch zit de priegelen in het slot kan het zijn dat je hem kapot maakt. Daarom kun je beter maar geen sloten lockpicken die in gebruik zijn en gebruik maken van een goede lockpick set. Er zijn in Nederland meerdere verenigingen en groepen die samenkomen om samen gezellig te lockpicken. Deze mensen hebben totaal geen criminele intenties en doen het puur omdat ze nieuwsgierig zijn naar sloten. Het is jammer dat deze sport niet volledig vrij beoefend kan worden omdat veel mensen zich ervoor schamen omdat ze bang zijn om als crimineel gezien te worden. Dit beeld komt vooral door de media die vooral het spannende idee achter lockpicking toont. Namelijk dat ze elk slot dat moment binnen enkele seconden kan openen. Dit is dus totaal geen realiteit maar wel het beeld wat veel mensen hebben van lockpicking. Daarom vinden veel mensen het raar wanneer ze horen dat de sport vrij te beoefenen is in Nederland. Er zijn zelfs online web winkels waarbij deze lockpick's volop verkocht worden.
- Visual guide to lockpicking
- Lockpick sets
- Lockpick Wiktionary
- lockpicking.bestelinks.nl
- Forum van Keypicking
- Artikel over lockpicking
- Video over Cilinderslot
- Favos lockpick
- Tumblr locksport
- Lockpickende crimineel


 

Copyright 2013 novasurfer.nl - Powered by AHB - Hosting by Intrest Nederland

Er staan 41 links op deze pagina.
Laatst aangepast: 07-08-2015
Meld een URL!